Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny - Andrea Silná, e-mail: andrea.silna@zssimanovska.cz

Telefon: 281 000 099

Jídelní lístek - červen


Dokumenty

Provozní řád školní jídelny - výdejny

Pokyny k elektronickému systému školní jídelny - výdejny

Postup při registraci strávníka do školní jídelny - výdejny

Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku


Způsob úhrady stravného

Číslo účtu jídelny: 51-2817800247 / 0100

Rodiče mají možnost sledovat stav účtu svého dítěte v aplikaci www.e-jidelnicek.cz.

Stravné se hradí na měsíc dopředu vždy do 25. dne aktuálního měsíce (např. stravné na září se hradí do 25. srpna).

Věnujte zvýšenou pozornost při zadávání bankovního účtu a variabilního symbolu! Variabilní symbol má žák po celou dobu školní docházky stejný. Variabilní symbol obdrží žáci při zakoupení čipu. Čip je možné zakoupit v kanceláři školní jídelny. Cena čipu je 121,- Kč.

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, přestože jste platbu uskutečnili na jiný účet nebo pod nesprávným variabilním symbolem. Strávník nemá nárok na stravu bez zaplacení.

V první den nemoci je možný odběr oběda do přinesené nádoby v době 11:15 – 11:45 hodin a 12:15 – 12:30 hodin.

Kategorie – pokud žák dovrší ve školním roce věk pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen od začátku školního roku.

V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.


Požadavky na školní stravování

Dle směrnice 2000/89 ES (1169/2011 EU) je školní jídelna od 13. 12. 2014 povinna uvádět u vyrobených pokrmů čísla alergenních složek. Z tohoto důvodu bude na jídelním lístku přítomný alergen vyznačen číslem ze seznamu alergenů.

Seznam alergenů