Současná škola

Naše škola je nejmenší školou na Praze 14 – nejenom velikostí budovy, ale i počtem žáků. Od 1. 9. 2019 byla kapacita školy 430 žáků, ve školním roce 2019/2020 školu navštěvovalo 370 žáků. Od 1. 9. 2023 je kapacita školy 460 žáků a v letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 457 žáků.

3D Virtuální prohlídka školy

Tak jako v minulosti i v současnosti se škola snaží nejenom vzdělávat, ale i vychovávat. Snažíme se vytvářet u žáků pozitivní hodnoty, vyvolat pocit spolupatřičnosti ke škole, obci, městu, hrdosti na sebe, naučit žáky respektovat ostatní. Zdravé vztahy ve škole a příjemná, tvořivá atmosféra ve výuce jsou dvě ze základních charakteristik školy, která je často označována jako škola rodinného typu, nebo „ venkovská škola v Praze“. 

pohled na školu z ulice Šimanovská

Škola prošla za několik posledních let velkou proměnou – moderní vybavení učeben – digitální technologie jsou téměř v každé učebně - 7 tříd je vybaveno interaktivní tabuli, v 6 dalších jsou interaktivní displeje – někde i s projektorem a plátnem. Počítačová učebna má 20 pracovních míst. Pedagogové mají k dispozici notebooky, využívají multimediální softwarové programy pro lepší názornost výuky. 

Prostranství před novým vchodem do školy

Největší změnou v historii školy byla přístavba tělocvičny, na kterou čekala škola více než 40 let (již v roce 1978 žádala ředitelka školy zřizovatele o výstavbu tělocvičny). Kromě krásné velké tělocvičny s lezeckou stěnou škola získala 2 nářaďovny, moderní šatny pro dívky i chlapce, WC pro invalidní občany, 2 učebny – cvičnou kuchyňku a školní dílnu, dílnu pro školníka, recepci a novou kotelnu. 

Otevření tělocvičny

Na pozemku školy vzadu za budou vyrostlo školní hřiště – víceúčelové sportovní hřiště, doskočiště pro skok daleký a 3 běžecké dráhy na 60 metrů. Zároveň tento prostor nabízí vyžití pro děti ve školní družině – lanová pyramida, domeček, pískoviště, houpačky, skluzavky, lezecká dráha - to je dětský ráj. 

Nové školní hřiště

V letech 2015 - 2022 měla škola přípravnou třídu. 

Školní družina má 6 oddělení a školní klub. 

Do školní jídelny - výdejny dovážíme jídlo ze společnosti ARTER, od října 2015 nabízíme výběr ze dvou jídel.

Pro hodnocení a komunikaci s rodiči je využíván školní informační systém EDOOKIT

Škola je aktivní v práci na mnoha projektech různého druhu.