Školní družina

Telefon: 281 000 084

Vedoucí vychovatelka – Oksana Maskaluková, e-mail: oksana.maskalukova@zssimanovska.cz

1. oddělení – Bc. Veronika Káchová

2. oddělení – Oksana Maskaluková

3. oddělení – Mgr. Maryna Padalka

4. oddělení – Zanda Mandžijeva

5. oddělení – Lenka Slunečková

6. oddělení – Linda Koubová

Školní klub – Martina Urbanová


Platba za družinu se hradí na účet školy 51-2817780207 / 0100 ve výši 750,- Kč na pololetí.
Do popisu platby uveďte jméno dítěte.

Dokumenty

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny

Odhláška ze školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny