Internetová žákovská

Vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje chování žáků a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům.

Rodiče mají přehled o všech absencích a pozdních příchodech svého dítěte. Zameškané hodiny mohou snadno omluvit. Známky vidí okamžitě po zveřejnění. Mohou snadno kontrolovat vypracování domácích úkolů díky jednoduchému přehledu úkolů a termínů odevzdání. Neuniknou jim žádné důležité školní události. Díky systému vnitřních zpráv mají zdokumentovanou komunikaci s učiteli a vedením školy.

UPOZORNĚNÍ: Zprávy uvedené v žákovské knížce jsou vždy považovány za doručené.

TIP: V účtu rodiče lze nastavit přihlašovací jméno a heslo k účtu dítěte.

Přihlašovací údaje zadají rodiče jednoduše v menu Nastavení > Nastavení pro děti.

 

Přístup z mobilních zařízení

Podrobný PDF návod pro instalaci

Aplikace umožňují přístup k zobrazování známek, rozvrhu a dalších informací podobně jako v aplikaci pro počítače. Přihlašovací údaje se nemění.