Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 se uskuteční distanční formou bez přítomnosti žáků a také zákonných zástupců v průběhu měsíce dubna, a to
od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Zápis proběhne pouze formou zaslání vyplněných dokumentů.

Povinné dokumenty k vyplnění: 

 1. zápisní list
 2. žádost o přijetí 
 3. kopie rodného listu

  případně:

 4. žádost o odklad školní docházky – doložit také doporučení ze školského poradenského zařízení a potvrzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa
 5. žádost o přijetí do přípravné třídy

Dokumenty lze zaslat těmito způsoby:

 1. e-mailem ( zde je nutný elektronický podpis), 
 2. datovou schránkou 
 3. doporučeným psaním
 4. osobním podáním žádosti zákonným zástupcem
  - jenom po předchozí telefonické domluvě - 601 369 975 – ředitelka školy 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K distančnímu zápisu zašlou dokumenty rodiče všech dětí, které dovrší šestý rok věku
k 31. srpnu 2021.
Do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době
od 1. září 2021 do 30. června 2022.
Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a jeho zákonný zástupce požádal o odklad písemně do 30. dubna 2021, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, dále doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

O přijetí zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Kritéria k přijetí jsou uvedena na webu školy. Škola plánuje otevřít 2 první třídy a 1 přípravnou třídu, celkový počet přijatých žáků je 50. 

Žákům (uchazečům) bude přiděleno pořadové číslo a zasláno na uvedenou e-mailovou adresu do konce dubna. 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a právo nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 můžete využít dne 5. 5. 2021 mezi 10.00 – 15.00 v budově školy Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, kancelář zástupkyně ředitelky Mgr. Anny Vršecké/ ředitelky školy Mgr. Aleny Gabaľové. 

Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 281 000 080 – kancelář školy od 3. 5. do 4. 5. 2021 do 15.00. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Seznamy přijatých a nepřijatých dětí pod uvedeným pořadovým číslem budou vyvěšeny ve vestibulu školy a na webové stránce školy k 21. květnu 2021.

Setkání s přijatými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a vzdělávacím programem se uskuteční po otevření školy, předpokládáme někdy v polovině června. 

Budeme se na Vás těšit. 

 

Užitečné nformace

Kriteria pro přijetí do prvního ročníku

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

Desatero pro rodiče - MŠMT

Dokumenty potřebné k zápisu

Všechny dokumenty, které by rodiče měli předkládat vyplněné u zápisu, si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.

 

Fotografie ze zápisu