Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

v úterý 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin

ve středu 10. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin.

 

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. Letos poprvé žádáme rodiče také o online zápis. V aplikaci se Vám po vyplnění vytvoří žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou předložíte u prezence zápisu ve školní budově. V případě, že rodiče nevyplní online přihlášku předem, budou mít možnost tak udělat v den zápisu v budově školy. Adresu pro podávání online přihlášek naleznete pod následujícím odkazem:

ONLINE ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

Před samotným zápisem je potřebné, aby rodiče si na webové stránce školy rezervovali termín na jeden den z termínů zápisu výběrem času, který jim bude vyhovovat. V den zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem cca 15 – 20 minut před rezervovaným časem. Rezervace provádějte pod následujícím odkazem:

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Rezervační systém se uzavře v pondělí 8. 4. 2024, 23:59 hodin. V případě, že si své místo nezarezervujete, budete muset čekat do uvolnění kapacity.

Pořadí zapisovaných dětí nemá vliv na přijetí k povinné školní docházce. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:

  1. rodný list dítěte,
  2. občanský průkaz,
  3. případně vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  4. případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2024.

 

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádal o to písemně jeho zákonný zástupce do 30. dubna 2024, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O přijetí zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Kritéria k přijetí jsou uvedena na webu školy.

Škola plánuje otevřít 2 první třídy v budově v ulici Šimanovská a 2 první třídy v budově v ulici Baštýřská, předpokládaný počet přijatých žáků je 96.

Také plánujeme otevřít 1 přípravnou třídu v budově v ulici Baštýřskámaximálně 15 dětí.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a právo nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 může zákonný zástupce využít dne 26. 4. 2024 mezi 10.00 – 13.00 hodin v budově školy Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, u ředitelky školy Mgr. Aleny Gabaľové. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 281 000 080 – kancelář školy dne 25. 4. 2024 (8.00 – 15.00 hodin) nebo elektronickou poštou – alena.gabalova@zssimanovska.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s §72 správního řádu řádně oznámeno.

O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny k 3. 5. 2024 ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Budeme se na Vás těšit.

 

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy


Užitečné informace

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

Desatero pro rodiče - MŠMT


Dokumenty potřebné k zápisu

Všechny dokumenty, které by rodiče měli předkládat vyplněné u zápisu, si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.