Projekty školy

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

Logo ovoce do škol
Logo mléko do škol
Logo Česko čte dětem
Logo les ve škole
 
  1. Ovoce a zelenina do škol
  2. Mléko do škol
  3. Celé Česko čte dětem
  4. Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
  5. Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

NÁZEV PROJEKTU: ŠKOLA PRO VŠECHNY 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007549

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:  1. 8. 2023 – 31. 12. 2025  

 

Projekt je zaměřen na následující témata: 

  • personální podpora – školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání – další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • inovativní vzdělávání žáků – tandemová výuka
  • inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání - ve školní družině – tandemová výuka


Název projektu: Pohádky pro děti z Česka

Mgr. Lenka Popelová Vám představí projekt, do kterého jsme se jako škola zapojili. Jedná se o multimediální vzdělávací projekt pro žáky MŠ a ZŠ pod záštitou MŠMT.

Hlavním tématem jsou autorské pohádky spisovatele Petra Březiny, které jsou pedagogy implementovány do výuky pomocí metodických listů, audio nahrávek, video animací a setkání dětí se spisovatelem při práci na vzniku pohádkových knížek.


Název program: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Naproti 2022

Základní škola Šimanovská v partnerství s klubem pro dospívající Autobus, s organizací Neposeda a s metodickou a organizační podporou Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney (HVCM) se v r. 2022 podílí na doučování žáků v rámci projektu Naproti 2022, který realizuje HVCM.

Smyslem projektu Naproti 2022  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky. Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží. Na základě této spolupráce podporuje projekt Naproti 2022 doučováním 80 dětí především v rámci 8 letních škol konaných v Praze, Olomouci, Kutné Hoře, Mostě a Brně. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi. Součástí projektu je podpora zájmu žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání na základě komunikace s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivace k podpoře žáka při vzdělávání, obnova, případně budování pracovních a studijních návyků žáků, realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků -  v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Letní škola Naproti - závěrečná zpráva


Škola získala dotaci na realizaci projektů:

Projekt Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání – Šablony III

Klíč k pomoci

Projekt Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Projekt Evropské unie - Erasmus PLUS

Aktivita Prešov - 23. 6.- 27. 6. 2021

Mobilita Praha - 25. 11. - 29. 11. 2019

Vernisáž - Prešov - 8. 10. 2021

Vernisáž - Praha - 22. 10 2021

Bulletin - ZŠ Šimanovská

Projekt na podporu komunitního života na Praze 14

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do projektu: DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie covid-19.