Titulní strana

Hlavní prázdniny 1.7. 2021 - 31.8. 20212. 7. 2021

Všem žákům přejeme krásné a pohodové prázdniny bez úrazů a spálenin. Dávejte na sebe pozor a v září se budeme těšit se všemi nashledanou!

Slavnostní rozloučení se žáky 9.A23. 6. 2021

Dne 29. 6. 2021 v 17:30 hodin se v kulturním domě v Kyjích koná slavnostní rozloučení se žáky 9.A třídy.

Úvodní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků a přípravné třídy26. 5. 2021

Dne 15. 6. 2021 se bude konat schůzka pro rodiče budoucích žáků:

16:30 hodin - rodiče žáků přípravné třídy

17:00 hodin - rodiče žáků 1. ročníků

Informace k provozu od 17. 5. 202113. 5. 2021

Od pondělí 17.5. 2021 se vrátí do školy všechny třídy bez rotační výuky.

Testování bude probíhat pro všechny třídy pouze jednou týdně v pondělí (nebo 1. den nástupu v daném týdnu)

Vzhledem k tomu, že již nemusí být dodržena homogenita skupin, mohou žáci vstupovat do budovy společně kdykoliv od 7:40 h do 7:55 h a již nebudou platit rozpisy pro vstup do šaten, jídelny, na školní hřiště ani na toalety.

Výuka volitelných předmětů již bude probíhat normálně (žáci více tříd v jedné skupině).

Školní družina již bude v plném provozu.

Stále platí, že žáci musí mít roušku po dobu pobytu v budově.

Informace k provozu školy od 3. 5. 202130. 4. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je umožněna již i žákům 2. stupně rotační výuka.

V týdnu od 3. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 6.A, 6.B a 7.A. 

V týdnu od 10. 5. 2021 pak budou ve škole přítomny třídy 8.A a 9.A.

Žáci 2. stupně se budou testovat antigenním testem 2x týdně (pondělí a čtvrtek), žáci 1. stupně již jen jednou týdně (pondělí nebo první den, kdy v týdnu nastoupí do školy)

Informace k provozu škol od 12. dubna 20219. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 se vrátí do školním lavic žáci 1. stupně v rotačním režimu (jeden týden chodí prezenčně do školy žáci ze tříd označených A a další týden žáci ze tříd označených B).

Žáci přípravné třídy a děti rodičů pracujících v IZS nebo ve školství mohou chodit do školy stále.(budou umístěny v paralelní třídě)

Žákům 2. stupně (9. ročníky + žáci ostatních tříd ohrožení studijními neúspěchy mají možnost po dohodě s učiteli navštěvovat ve škole konzultace v max. počtu 6 žáků ve skupině)

Školní jídelna je v provozu pouze pro žáky na prezenční výuce.(dodržení homogenity skupin je nezbytné)

Školní družina je v provozu ráno od 7:30 h a odpoledne do 17:00 hodin. (pouze pro žáky na prezenční výuce a opět musí být zachována homogenita skupin)

Abychom zajistili v naší škole pro Vaše děti bezpečné prostředí, budou žáci při příchodu do školy testováni 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek - případě, že tento den chybí, tak v den nástupu do školy) neinvazivními antigenními testy. Testování proběhne v nové části budovy (tělocvična, dílny, kuchyňka) + 3.B nebo 3.A dle potřeby viz. informace v systému Edookit.

Další informace k nástupu dětí do škol najdete na stránkách MŠMT

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

a odpovědi na nejčastější dotazy jsou zde:

https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol?highlightWords=dotazy

Těšíme se na naše žáky a jistě to s Vaší podporou a pomocí všichni dobře zvládneme.

Prodloužení krizového opatření31. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

Velikonoční prázdniny31. 3. 2021

Od 1. 4. 2021 do 5.4. 2021 jsou Velikonoční prázdniny. Všem žákům i rodičům přejeme v této náročné době krásné prožití velikonočních svátků. 

Veselé Velikonoce

Zrušení DOD5. 3. 2021

Z důvodů pandemické situace se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky plánovaný na 9. 3. 2021 nebude konat! Informace k zápisu zveřejníme hned jak nám MŠMT zašle instrukce k letošním zápisům.

Uzavření školy 1.3. - 21. 3. 20215. 3. 2021

Z důvodů epidemických opatření nařízených MŠMT je od 1. 3 2021 do 21. 3. 2021 zakázán vstup všech žáků do školy.

ŘEDITELSKÉ VOLNO25. 2. 2021

V pátek dne 26. 2. 2021 je vyhlášeno pro prezenční výuku z organizačních důvodů ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení.

Výuka v novém roce8. 1. 2021

Vážení rodiče,
zdravíme vás v novém roce 2021 a přejeme Vám všem pevné zdraví a pohodu. 
Doufáme, že nový rok nám přinese naději na lepší vyhlídky. I když to tak zatím nevypadá a na prezenční výuku chodí pouze žáci 0. až 2. ročníků.
Platí tato pravidla: 
4. 1. 2021 - 22. 1. 2021 - ve škole jenom žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd - plný rozvrh, hodiny anglického jazyka budou ( v některých skupinách suplované) 
- školní družina je od 7.00 a do 16.30 pro každou třídu zvlášť jedno oddělení

- školní jídelna vaří pro žáky, kteří jsou ve škole (škola nemá výdejní okénko, proto si ostatní žáci nemohou vyzvedávat oběd) 

- žáci ostatních tříd - distanční výuka - podle rozvrhu v Teams

Věříme, že opět vše společně zvládneme co nejlépe, vaše spolupráce je pro nás velmi důležitá. 

Přejeme hodně trpělivosti a pohody.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY16. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

základních škol,

středních škol a konzervatoří,

vyšších odborných škol,

základních uměleckých škol,

jazykových škol správem státní jazykové zkoušky,

ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,

školních družin, školního klubu a střediska volného času.

 

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.

Volno z nařízení MŠMT22. 10. 2020

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 bude volno z nařízení MŠMT. Distanční výuka neprobíhá.

Erasmus - výjezd Prešov28. 6. 2021

Ke konci školního roku se vybraní žáci, pracující na tomto projektu konečně dočkali a mohli v rámci Erasmu vycestovat na naši partnerskou školu do Prešova.

Více informací …

Sportovní turnaj - přehazovaná, florbal28. 6. 2021

Žáci druhého stupně si na závěr roku zahráli turnaj v přehazované a ve florbalu.

Děvčata všech tříd mezi sebou zápolila v přehazované a taktéž chlapci od 6. do 7. třídy. Deváťáci si to rozdali s osmáky ve florbalu v naší nové tělocvičně.

Více informací …

Školní parlament snídá s paní ředitelkou14. 6. 2021

Dne 11. 6. 2021 žáci školního parlamentu pod vedením paní učitelky Horákové uspořádali společné setkání s paní ředitelkou u snídaně,

Více informací …

Soutěž o nejoriginálnější roušku (respirátor)1. 6. 2021

Žákovský parlament pořádal dne 1. 6. 2021 soutěž o nejoriginálnější roušku či respirátor. Všichni žáci, kteří se zapojili, si odnesli odměnu v podobě malé sladkosti. Hlavní cenu získala naše paní uklízečka.

Více informací …

Den otevřených škol - sportovní den22. 9. 2020

Naše škola připravila bohatý různorodý program – zejména venku na školním hřišti a pozemku školy, v okolí školy, 2 aktivity byly umístěny ve vnitřních prostorách školy. 

Více informací …

Návštěva z Prešova27. 11. 2019

V listopadu 2019 přijelo 19 žáků z Prešova v doprovodu 5 pedagogů do Prahy. V průběhu jednoho týdne navštívili Vyšehrad, Hradčany, Karlštejn, Zbiroh, sklárny v Nižboru, prošli královskou cestou po Praze, povozili se lodí na Vltavě, setkali se s představiteli Městské části Praha 14.

V průběhu dopoledne žáci z Prešova seděli u nás ve třídách a podíleli se na výuce, pedagožky ze Slovenska učili naše děti. Odehráli jsme i 2 sportovní utkání ve vybíjené Česko : Slovensko, výsledek skončil nerozhodně 1:1.

Více informací …

Kolumbie – ráj neřesti a slasti6. 11. 2019

Je to vůbec program pro žáky základní školy? V cyklu pořadů Planeta Země 3000 jsme se tentokrát seznámili s jihoamerickou zemí Kolumbie. 70minutový vizuální pořad umožnil našim žákům „ochutnat“ tuto zemi - hlavní město Bogotu, vrcholky majestátních And, ale i města ztracených civilizací a neztracené památky koloniální architektury, faunu i flóru, a dokonce i duhovou řeku.

A ráj neřesti a slasti?

Tato země je prostě proslulá nejen výbornou kolumbijskou kávou, ale bohužel i drogami. Nám by měla stačit slast z popíjení kolumbijské kávy, žádné drogové neřesti. Takže dík tvůrcům – a když jsme viděli rance a batohy s foto a video technikou, už víme, jaký kus práce se za těmito pořady skrývá. Tak příští rok - ve stejnou dobu a ve stejném promítacím sále.

Polytechnická hnízda26. 10. 2019

V roce 2019 jsme získali novou polytechnickou dílnu, kterou jsme se snažili vybavit pomůckami a materiálem, protože si uvědomujeme, jak je v současné době důležitá manuální zručnost u žáků. Snažíme se vytvářet podmínky pro postupný návrat praktických činností do ŠVP.

Cíle polytechnické výchovy jsme realizovali nejen formou výuky, ale naši žáci spolupracovali se SOŠ Jarov,  Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 v rámci projektu Polytechnická hnízda, kde se skupina 30 žáků se dvěma pedagogy ve třech 4-hodinových blocích zabývali robotikou nebo pracovali v zámečnických a truhlářských dílnách.

Více informací …

Otevření tělocvičny23. 9. 2019

V září 2019 proběhlo slavnostní otevření tělocvičny a školního hřiště za přítomnosti pana starosty Mgr. Radka Vondry, pana faráře Edwarda Walczyka, papežského nuncia a asi 200 dalších hostů. Kromě kulturního programu, občerstvení a obhlídky sportovišť byly připraveny také soutěže pro děti i dospělé, ceny odevzdával zpěvák a tanečník Ben Cristovao.

Více informací …