Titulní strana

Zápis do 1. třídy - děti z Ukrajiny5. 3. 2023

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 pro děti z Ukrajiny, které mají vízum strpění (Lex Ukrajina), se uskuteční

v pátek 2. 6. 2023 od 13.00 do 15.00 hodin.

Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří14. 2. 2023

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 se uskuteční

ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.30 hodin.

Náhradní termín zápisu jen pro předem nahlášené děti se uskuteční

ve středu 19. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin.

Více informací k zápisu naleznete zde.

 

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční

v úterý 14. března 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Pomoc Pražanům29. 9. 2022

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady Magistrátu hl. m. Prahy mohou rodiče žádat o finanční pomoc v rámci tzv. protiinflačního balíčku. PODMÍNKOU JE VŽDY TRVALÝ POBYT ŽÁKA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY. Více informací naleznete zde.

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze - zde

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY - zde

Výsledky testování žáků ČŠI ve školním roce 2021/202225. 9. 2022

V říjnu a listopadu 2021 proběhlo testování žáků 5. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika a 6. a 7. ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

 

V květnu a v červnu 2022 proběhlo testování žáků 9. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

Spaní ve škole12. 3. 2023

V 1. polovině března se uskutečnilo přespávání ve škole tříd 8. A a 8. B. 

Více informací …

Lyžařský kurz 20234. 3. 2023

V únoru se třídy 7. A a 7. B společně zúčastnily lyžařského výcviku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Více informací …

Halloweenská párty8. 11. 2022

V pátek 4. listopadu u nás ve škole proběhla odpolední akce s Halloweenskou tématikou, kterou pro všechny žáky školy vymysleli a připravili členové Školního parlamentu.

Více informací …

Den na hlavu8. 11. 2022

V úterý 25. října 2022 se u nás konal DEN NA HLAVU.

Více informací …

No backpack day8. 11. 2022

V pátek 21. října 2022 proběhlo na naší škole zpestření, které naplánovali členové Školního parlamentu.

Více informací …

Umělecko-průmyslové muzeum15. 10. 2022

Prohlídka Umělecko-průmyslového muzeum.

Více informací …

Dopravní akce ve spolupráci s Policií ČR15. 10. 2022

V pátek 16. září 2022 se naskytla žákům 4.A jedinečná příležitost být u toho, když dopravní policisté prováděli silniční kontrolu.

Více informací …

Snídaně s paní ředitelkou29. 6. 2022

Ve středu 29. 6.2022 se sešli vybraní žáci z jednotlivých tříd, aby za svoji celoroční vzornou a pečlivou práci posnídali s paní ředitelkou Alenou Gabaľovou.

Celoškolní projekt - Evropa29. 6. 2022

Odpoledne 28. 6. 2022 se v naší škole neslo v duchu závěrečného celoškolního projektu s názvem Evropa. Jednotlivé třídy dělaly prezentace o zvolené zemi z Evropy, ať už se jednalo o

Více informací …

Projekt 5.A pro žáky 1. stupně1. 7. 2022

V rámci projektu Evropa si žáci 5. A pod vedením paní učitelky Popelové v hodinách vlastivědy připravili pro ostatní třídy celého 1. stupně 10 stanovišť s prezentacemi a úkoly z různých evropských zemí.

Více informací …

Den Země11. 5. 2022

Na Dni Země pořádáném městskou částí  Praha 14 na Rajské zahradě se stánek naší školy prezentoval hrami, komiksy a workshopem zaměřeným na téma Voda (jak s ní šetřit a kde se dá uspořit). Děti zpracovávaly vzdělávací kvíz, luštily křížovku, vyráběly si kapku vody z nafukovacího balónku a nebo si mohly zahrát Pexeso.

Cirkus Happy Kids9. 5. 2022

Projektový týden probíhající po Velikonocích ve spolupráci s cirkusem Happy Kids a probíhal formou dvoudenního dopoledního nácviku v rozsahu cca 5 hodin, na který pak navazovalo čtvrteční vystoupení před spolužáky na generální zkoušce a poté finální verzi viděli ve čtvrtek i v pátek večer rodiče, prarodiče a další pozvaní.

Návštěva Národní Galerie - 7 a 8. ročníky9. 5. 2022

V pátek 6. května se naše škola zúčastnila projektového dne v NG spojeného s výstavou Digitální blízkost. Zde, kromě toho, že si prohlédli tuto moderně pojatou výstavu i pracovali v rámci wokshopů na vlastních výtvarných pracech rozděleni do 4 skupin.

Ukliďme svět9. 4. 2022

Dne 25. března 2022 jsme se opět zúčastnili celostátní akce Ukliďme Svět.

Více informací …