Titulní strana

STÁVKA - škola se nepřipojí20. 11. 2023

Oznámujeme, že naše škola se nezapojí do stávky, která je plánovaná na 27. 11. 2023. To znamená, že v pondělí 27. 11. bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Ve škole není odborová organizace, a i když neformálně podporujeme stávku, nikdo z kolegů se ke stávkujícím nepřidá.

Nabídka zaměstnání19. 11. 2023

Naše škola přijme školního asistenta na úvazek 0,8. Jsme škola s rodinnou atmosférou, dobrým kolektivem a výbornou dopravní dostupností.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 601 369 975, nebo emailové adrese alena.gabalova@zssimanovska.cz.

Informace k zahájení školního roku30. 8. 2023

Pondělí 4. 9.

  • 1. třídy - Vítání prvňáčků v KD Kyje od 8.15 hodin
  • 2. - 9. třídy - 1 vyučovací hodina, ukončení v 8.45 hodin
  • školní družina ani školní jídelna - výdejna nefungují

Úterý 5. 9.

  • 1. stupeň - 4 vyučovací hodiny
  • 2. stupeň - 5 vyučovacích hodin
  • zahájení provozu školní družiny i školní jídelny - výdejny

Středa 6. 9.

  • vyučování v plném rozsahu

Krásné prázdniny :-)29. 6. 2023

Všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy přejeme odpočinkové léto plné sluníčka a nových zážitků!!!

Nový školní rok začne v pondělí 4. 9. 2023.

Výsledky testování žáků ČŠI ve školním roce 2021/202225. 9. 2022

V říjnu a listopadu 2021 proběhlo testování žáků 5. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika a 6. a 7. ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

 

V květnu a v červnu 2022 proběhlo testování žáků 9. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

Vítání cykloobčánků 2023 - podzim1. 10. 2023

Dne 21. září jsme se zúčastnili akce "Vítání cykloobčánků" pořádané městskou částí Prahy 14 v rámci Evropského týdne mobility.

Více informací …

Vítání cykloobčánků 20231. 10. 2023

Dne 18. května jsme se zúčastnili akce "Vítání cykloobčánků" pořádané městskou částí Prahy 14.

Více informací …

Den Země 202322. 4. 2023

Městská část Praha 14 připravila pro děti Den Země.

Více informací …

Velikonoční jarmark7. 4. 2023

V úterý 4. 4. 2023 se u nás ve škole uskutečnil Velikonoční jarmark.

Více informací …

Spaní ve škole12. 3. 2023

V 1. polovině března se uskutečnilo přespávání ve škole tříd 8. A a 8. B. 

Více informací …

Lyžařský kurz 20237. 4. 2023

V únoru se třídy 7. A a 7. B společně zúčastnily lyžařského výcviku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Více informací …

Halloweenská párty8. 11. 2022

V pátek 4. listopadu u nás ve škole proběhla odpolední akce s Halloweenskou tématikou, kterou pro všechny žáky školy vymysleli a připravili členové Školního parlamentu.

Více informací …

Den na hlavu8. 11. 2022

V úterý 25. října 2022 se u nás konal DEN NA HLAVU.

Více informací …

No backpack day8. 11. 2022

V pátek 21. října 2022 proběhlo na naší škole zpestření, které naplánovali členové Školního parlamentu.

Více informací …

Umělecko-průmyslové muzeum15. 10. 2022

Prohlídka Umělecko-průmyslového muzeum.

Více informací …

Dopravní akce ve spolupráci s Policií ČR15. 10. 2022

V pátek 16. září 2022 se naskytla žákům 4.A jedinečná příležitost být u toho, když dopravní policisté prováděli silniční kontrolu.

Více informací …

Snídaně s paní ředitelkou29. 6. 2022

Ve středu 29. 6.2022 se sešli vybraní žáci z jednotlivých tříd, aby za svoji celoroční vzornou a pečlivou práci posnídali s paní ředitelkou Alenou Gabaľovou.

Celoškolní projekt - Evropa29. 6. 2022

Odpoledne 28. 6. 2022 se v naší škole neslo v duchu závěrečného celoškolního projektu s názvem Evropa. Jednotlivé třídy dělaly prezentace o zvolené zemi z Evropy, ať už se jednalo o

Více informací …

Projekt 5.A pro žáky 1. stupně1. 7. 2022

V rámci projektu Evropa si žáci 5. A pod vedením paní učitelky Popelové v hodinách vlastivědy připravili pro ostatní třídy celého 1. stupně 10 stanovišť s prezentacemi a úkoly z různých evropských zemí.

Více informací …