Velikonoční jarmark

V úterý 4. 4. 2023 se u nás ve škole uskutečnil Velikonoční jarmark. Naši žáci se nabízeli nejrůznější výrobky s velikonoční tematikou. Byly zde nejen k vidění ale i ke koupi předměty vlastnoruční výroby, zákusky, bylo možné se občerstvit čajem či kávou.