Umělecko-průmyslové muzeum

Ve středu 12. 10. 2022 žáci navštívili v rámci předmětu Technická výchova Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Prohlídka se týkala stálé expozice UMP.