Otevření tělocvičny

V září 2019 proběhlo slavnostní otevření tělocvičny a školního hřiště za přítomnosti pana starosty Mgr. Radka Vondry, pana faráře Edwarda Walczyka, papežského nuncia a asi 200 dalších hostů. Kromě kulturního programu, občerstvení a obhlídky sportovišť byly připraveny také soutěže pro děti i dospělé, ceny odevzdával zpěvák a tanečník Ben Cristovao.