Den otevřených škol - sportovní den

Naše škola připravila bohatý různorodý program – zejména venku na školním hřišti a pozemku školy, v okolí školy, 2 aktivity byly umístěny ve vnitřních prostorách školy. Pro zájemce byl připraven orientační běh kolem Kyjského rybníka, soutěže na školním hřišti – slack line, hod na cíl, slalom s míčkem, běh na 60 m, skok do dálky, hod na koš, medicinbal.

V tělocvičně probíhala ukázka lezení na lezeckou stěnu, ale také vázání uzlů. V jedné učebně si děti mohly zacvičit jógu – speciálně zaměřenou na děti, cvičily i maminky.

Poradenský stan nabízel možnost konzultací pro rodiče – konzultace se týkaly zejména problémů v oblasti výchovné – zvládání emocí, problémy s chováním ve třídě, vztahové problémy. Někteří rodiče rozebírali s výchovnou poradkyní nebo ředitelkou školy vzdělávací problémy, zejména správný způsob učení u menších i starších žáků. Žáci měli možnost si vyzkoušet hry a kvízy na pozornost, logiku či na paměť. Pro všechny zájemce byla připravena i kreativní činnost – např. možnost si vymalovat mandalu. Nechyběly ani informace o práci školského poradenského pracoviště a nabídka odborné literatury.

Škola nabízela i malé občerstvení – grilované buřty, domácí ovocnou buchtu – napekly kuchařky školy.

Každý ze zúčastněných žáků si odnesl hezkou cenou, kterou si mohl sám vybrat. Nejlepší běžci dostali diplom a zvláštní ocenění.

Akce se celkově velmi vydařila, počasí bylo slunečné, hodně lidí zůstávalo na pozemku školy i po tom, co už ukončili soutěže.

Kromě stávajících žáků se přišli podívat na školu i žáci – absolventi, jeden pán absolvoval školu v roce 1975, jeden ještě dříve – v roce 1947.