Spolek rodičů a přátel ZŠ Šimanovská

Vážení rodiče a přátelé naší základní školy,

vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel ZŠ Šimanovská. Rádi mezi nás přivítáme všechny, kterým není lhostejný osud školy a jsou ochotni a mají chuť pro ni něco udělat.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Šimanovská se sídlem v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, 198 00 Praha 9, je spolkem, který je oficiálně zaregistrován ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 16150. Spolek je zaregistrován od 1. 1. 2014 a stal se nástupnickou organizací Sdružení rodičů a přátel ZŠ Šimanovská, které vzniklo dne 8. 11. 2005.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Šimanovská je dobře fungující spojkou mezi školou a rodiči žáků. Spolupracuje s vedením školy, předává mu náměty či připomínky rodičů k činnosti školy. V případě potřeby se podílí na jejich vyřizování či realizaci. Z vybraných členských příspěvků zajišťuje finanční a materiální pomoc škole.

P Ř I J Ď T E   M E Z I   N Á S !

 

Číslo účtu: 223237339/0800, k platbě uveďte prosím jméno dítěte a třídu

 

Dokumenty

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Šimanovská