Pronájem prostor školy

Jak postupovat v případě zájmu o pronájem  sportovních prostor či  učeben

Máte-li zájem o pronájem sportovišť či učeben, zašlete nám předběžnou písemnou objednávku s fakturačními údaji, požadavky na konkrétní období, sportoviště/učebnu/jídelnu, uveďte celkový počet hodin za celé období, účel pronájmu (podnikatelský/ IČ, neziskovka, zapsaný spolek apod., neziskové soukromé aktivity), a kontakt, abychom se vám mohli ozvat s připravenou smlouvou.

Objednávky zasílejte na mailovou adresu:

alena.gabalova@zssimanovska.cz  / katerina.markova@zssimanovska.cz


Stanovení ceny nájemného za pronájem nebytových prostor

1. Stanovení výše nájemného pro provoz kroužků na škole

Nájemné je stanoveno ve výši nutných nákladů na provoz učebny včetně minimálního zisku. Škola má zájem na co nejširší nabídku kroužků.

učebna 100,-- Kč/hod
tělocvična 500,-- Kč/hod
cvičná kuchyňka 250,-- Kč/hod
PC učebna 250,-- Kč/hod
venkovní hřiště a běžecká dráha 250,-- Kč/hod

 

2. Stanovení výše nájemného pro komerční využití prostor

učebna 400,-- Kč/hod

 

Nájemní smlouva musí být schválena zřizovatelem školy. Cena pronájmu bude stanovena na každou mimořádnou akci, např. filmování, zvlášť ředitelem školy po dohodě a schválení zřizovatelem školy.

Tato směrnice nabývá učinnost dne 2. 9. 2023.

 

Provozní řád školního hřiště

Provozní řád sportovního hřiště