Pronájem prostor školy

Jak postupovat v případě zájmu o pronájem  sportovních prostor či  učeben

Máte-li zájem o pronájem sportovišť či učeben, zašlete nám předběžnou písemnou objednávku s fakturačními údaji, požadavky na konkrétní období, sportoviště/učebnu/jídelnu, uveďte celkový počet hodin za celé období, účel pronájmu (podnikatelský/ IČ, neziskovka, zapsaný spolek apod., neziskové soukromé aktivity), a kontakt, abychom se vám mohli ozvat s připravenou smlouvou.

Objednávky zasílejte na mailovou adresu:

alena.gabalova@zssimanovska.cz  / katerina.markova@zssimanovska.cz


Ceny pronájmů od 1. 3. 2020

Tělocvična

V nové tělocvičně je možno realizovat zejména míčové hry a jiné prostorově nenáročné sporty, jako je košíková, volejbal, floorbal a gymnastika. V tělocvičně je lezecká stěna, která je pro pronajímatele také k dispozici.  

Pronájem je možný v době mimo výuku a sportovní kroužky. 

Nutná obuv se světlou podrážkou.

Cena pro jednorázové pronájmy 400,- Kč/hod.

Venkovní hřiště s umělým povrchem

Všestranné využití, opět v době mimo výuku a kroužky. Není možné používat kolíkovou obuv, tretry.

Cena 250,- Kč/hod.

Běžecká dráha s umělým povrchem

Všestranné využití, opět v době mimo výuku a kroužky. Není možné používat kolíkovou obuv, tretry.

Cena 250,- Kč/hod.

Ceny pronájmu za tělocvičny a hřiště jsou včetně šaten a sprch.

Provozní řád školního hřiště

Provozní řád sportovního hřiště

Učebny

  • klasická bez PC, IT a bez možnosti stěhování lavic – 90,- Kč/hod.
  • klasická s PC a IT (interaktivní tabule) bez možnosti stěhování lavic – 135,- Kč/hod.
  • dílny s ponky, cvičná kuchyňka – 135,- Kč/hod.
  • počítačová bez možnosti stěhování lavic – 250,- Kč/hod.

Pronájmy učeben jsou možné pouze do 17.00 hodin.

Školní jídelna - výdejna

Pronájem je možný pouze od 15.00 do 18.00 hodin.