Školní psycholog

Činnost školního psychologa podléhá zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, psycholog se řídí Etickým kodexem pro práci školního psychologa a je vázán mlčenlivostí. Své  služby poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zdarma.

Školní psycholog provádí diagnostická a depistážní šetření za účelem prevence a zjištění příčin školní neúspěšnosti nebo vyhledání nadaných žáků. Pomáhá žákům při zjištění a práci s obtížemi v učení, poskytuje jim poradenství ohledně efektivních způsobů učení a ohledně kariérového poradenství. Pracuje s dětmi individuálně- nabízí jim konzultace osobních a výukových problémů, i skupinově - pracuje s třídními kolektivy k posílení pozitivních vztahů, hodnot a postojů.


Pro žáky:

Poradí ti školní psycholog:

 • Nejde mi učení tak, jak bych chtěl/a
 • Učím se, ale neodpovídá to známkám ve škole
 • Nevím, v čem mám silné stránky, a chci být úspěšnější
 • Nudím se ve škole, některé předměty jsou pro mne příliš jednoduché a raději bych pracoval/a na něčem zajímavějším
 • Mám pocit, že se ke mně spolužáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy….nechovají tak, jak by měli
 • Necítím se ve třídě dobře
 • Vím o někom, komu je ubližováno….
 • Chci se skamarádit s ostatními, ale nevím jak
 • Trápí mne starosti s kamarády nebo dospělými
 • Nemám se komu svěřit s problémy, jako jsou špatné sny, smutek, strach, hádky, samota atd.
 • Potřebuji si s někým popovídat

Pro rodiče:

 • Máte pocit, že vaše dítě pracuje ve škole neúměrně nad / pod své možnosti?
 • Chcete poradit ohledně dalších možností v oblasti kariérní dráhy vašeho dítěte?
 • Máte podezření, že něco se ve škole neděje tak, jak by mělo?
 • Ve vaší rodině se dějí změny nebo problémy, které by mohly být dopad na vaše dítě (rozvod, stěhování…)
 • Vaše dítě trápí psychické problémy jako je strach, neodklonitelné myšlenky, častá nemocnost, nezájem o přátele a koníčky…
 • Máte podezření, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami nebo se s někým takovým stýká?