Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno koordinátorem školního poradenského pracoviště, výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence, kariérním poradcem, školním psychologem A speciálními pedagogy.

Oblasti poradenství

  • pedagogicko – psychologické poradenství
  • práce s nadanými žáky
  • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérové poradenství
  • primární prevence rizikového chování

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor školního poradenského pracoviště

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny pondělí, úterý,  středa (po domluvě).

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Školní psycholog

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny pondělí, úterý,  středa (po domluvě).

Speciální pedagog

Mgr. Pavla Vycpálková
e-mail: pavla.vycpalkova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny pondělí a středa (po domluvě).

Mgr. Lea Zelená
e-mail: lea.zelena@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny pondělí a úterý (po domluvě).

Školní metodik prevence

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Kariérní poradenství

Mgr. Jiří Bartek
e-mail: jiri.bartek@zssimanovska.cz