Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno koordinátorem školního poradenského pracoviště, výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence, kariérním poradcem, školním psychologem A speciálními pedagogy.


Oblasti poradenství

  • pedagogicko – psychologické poradenství
  • práce s nadanými žáky
  • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérové poradenství
  • primární prevence rizikového chování

Školní poradenské pracoviště

Koordinátor školního poradenského pracoviště

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny pondělí, úterý, středa (po domluvě).


Výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Lenka Popelová
e-mail: lenka.popelova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí - pátek (po domluvě).


Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, středa (po domluvě).


Školní psycholog

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, středa (po domluvě).


Speciální pedagog

Mgr. Lenka Popelová
e-mail: lenka.popelova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí - pátek (po domluvě).

 

Mgr. Pavla Vycpálková
e-mail: pavla.vycpalkova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí a středa (po domluvě).


Školní metodik prevence

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, středa (po domluvě).


Kariérní poradenství

Mgr. Klára Hrbáčková
e-mail: klara.hrbackova@zssimanovska.cz

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, středa (po domluvě).