Užitečné informace pro rodiče

Na této stránce se dozvíte, jak můžete rozvíjet doma děti se specifickými poruchami učení, odlišným mateřským jazykem či jak pracovat s ne/pozorností dítěte a další zajímavosti související se vzděláním a výchovou dítěte doma i ve škole.

Jak pracovat se žáky se specifickými poruchami učení

Jak pracovat se žáky s odlišným mateřským jazykem

Jak pracovat s nepozorností dítěte

Podpůrná opatření

Asistenti - Asistent pedagoga vs. Osobní asistent vs. Dvojjazyčný asistent