Zaměstnanci školy

Učitelský sbor

Třídní učitelé

1.A
Votočková Hana, Mgr. – třídní učitelka
1.B
Popelová Lenka, Mgr. – třídní učitelka
2.A
Boušková Monika, Mgr. – třídní učitelka
Koubová Linda – asistent pedagoga
2.B
Nehasilová Jana, Mgr. – třídní učitelka
3.A
Landová Lucie, Mgr. – třídní učitelka
3.B
Kolajová Hana, Mgr. – třídní učitelka
4.A
Marianová Pavla, Mgr. – třídní učitelka
4.B
Šarapatková Marie, Mgr. – třídní učitelka
5.A
Krupička Jiří, Mgr. – třídní učitel
5.B
Kubcová Klára, Mgr. – třídní učitelka
Rašková Šárka – asistent pedagoga
6.A
Michalíková Zuzana, RNDr. – třídní učitelka
Urbanová Martina – asistent pedagoga
6.B
Jindrová Šárka – třídní učitelka
7.A
Doktorová Pavlína, Mgr. – třídní učitelka
Barošová Michaela, Bc. – asistent pedagoga
7.B
Bartek Jiří, Mgr. – třídní učitel
Kutmonová Štěpánka – asistent pedagoga
8.A
Červená Viera, Mgr. – třídní učitelka
Sitsenkou Pavel – asistent pedagoga
8.B
Martínek Karel, Ing. Bc. – třídní učitel
9.A
Erlebach Roman, Mgr. – třídní učitel

Netřídní učitelé

Gabaľová Alena, Mgr.
Harasym Olesya – asistent pedagoga
Jedličková Iveta, Mgr.
Jezlová Hana, Mgr.
Kačírek Jiří, Mgr.
Káchová Veronika, Bc.
Klapková Soňa, Mgr.
Padalka Maryna, Mgr.
Soósová Júlia, Mgr.
Svobodová Jana, Mgr.
Šulák Miroslav, Mgr.

Školní družina

Káchová Veronika, Bc. – 1. oddělení
Maskaluková Oksana – 2. oddělení
Padalka Maryna, Mgr. – 3. oddělení
Mandžijeva Zanda – 4. oddělení
Slunečková Lenka – 5. oddělení
Urbanová Martina – 6. oddělení
Koubová Linda – Školní klub

Školní poradenské pracoviště

Hrbáčková Klára, Mgr. – školní psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce, metodik primární prevence
Kopecká Lea, Mgr. – speciální pedagog
Vycpálková Pavla, Mgr. – speciální pedagog

Provozní zaměstnanci

Volšická Markéta – mzdová účetní
Marková Kateřina – hospodářka
Silná Andrea – vedoucí školní jídelny
Hájková Ivana – kuchařka, recepční
Kapets Ruslana – uklízečka
Klovrzová Helena – kuchařka
Majtnerová Renata – vedoucí kuchařka
Pačajová Květoslava – uklízečka
Pešková Lucie – kuchařka
Podlucká Marie – uklízečka, recepční
Tvrz Milan – školník
Ukhanska Svitlana – kuchařka