Třída 6.A

Národní muzeum

Dne 10. března jsme navštívili expozici Od trilobitů po mamuty v Národním muzeu. Dětem se výklad i vystavované exponáty velice líbily. Určitě jsme tam nebyli naposledy.

ŠVP 2020

9. 10. 2020

Zvířata a postavy z papíru

21. 2. 2020

Žáci měli vytvořit dvojice a z papírové řezanky vytvořit zvíře nebo postavu. Práce je, myslím, velice bavila. Uklízení již méně:)

Zvířata a postavy z papíru

Zvířata a postavy z papíru

Kočičí zahrada

3. 2. 2020

Tento projekt jsem s kolegyní Oksanou Maskalukovou započala již minulé pololetí. Jedná se o komunitní kruh ve kterém se snažíme rozvíjet sociální dovednosti dětí v rámci prevence rizikového chování. Máme za sebou již tři lekce. Celé je to postaveno na příběhu kočiček žijících v jedné zahradě a řešení situací/problémů ke kterým tam dochází.

Cílem této metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své názory, pocity a zážitky.

Dopravní výchova

9. 12. 2019

2.A absolvovala celodenní kurz dopravní výchovy. Celé to bylo rozděleno do tří částí:

  1. vybavení kola a bezpečnost, 
  2. bezpečně se připoutej,
  3. první pomoc.

Akce se vydařila a dětem se to velice líbilo.
Více informací najdete na www.dopravnivychova.cz