Třída 5.A

Dopravní akce ve spolupráci s Policií ČR

16. 9. 2022

V pátek 16. září 2022 se naskytla žákům 4.A jedinečná příležitost být u toho, když dopravní policisté prováděli silniční kontrolu. Děti tak mohly na vlastní oči vidět, jak vypadá policejní auto uvnitř, také dalekohled, který policisté používají, dále jak zastavují auto a kontrolují řidičům doklady, ale i to, jestli řidiči nepili před jízdou alkohol. A protože se jednalo o plánovanou preventivní dopravní akci, děti měly připravené smajlíky (i mračouny), které řidičům a řidičkám předávaly, pokud s tím ovšem kontrolovaní souhlasili. Až na jednu výjimku, bylo k radosti zúčastněných vše v pořádku.

 

Happy Kids – projekt viděný očima dětí

19.4. – 22.4. začal projekt „Cirkus Happy Kids“ v naší škole. 

Projekt mě moc zaujal, protože nejprve tam bylo ukázkové představení, abychom se seznámili s tím, co si můžeme vyzkoušet. Pak byly 4 dny na procvičování jednotlivých vystoupení. Byli tam žongléři, akrobaté, klauni, fakíři, kouzelníci, černé divadlo, chůze po laně atd. Bylo to moc zajímavé, dobří vystupující, dobří trenéři. Pak po procvičení vystoupení, byla generálka a dvě vystoupení pro veřejnost.

vypracoval Jakub Velík – žák 3.A 

Práce dětí

  Lucie Roháčová

Projekt „Cirkus Happy Kids“

19.4. – 22.4. 2022 k nám do školy přijel cirkus Happy Kids. Tento projekt byl zaměřen na naučení dětí různých triků. Učili nás to profesionální cirkusáci. Naši trenéři byli moc fajn. Hned když cirkus přijel, tak nám ukázali krásné představení. Po představení nás rozdělili do různých skupin. A šli jsme nacvičovat. Po nacvičování byla generální zkouška. Měli jsme dvě představení pro rodiče. Rodičům se toto vystoupení moc líbilo a byli z toho hodně nadšení.

napsali žáci 3.A:
Lukáš Bečvář, Eliáš Kacera, Dominik Šafařík, Denis Finek, Mohamed Moursi

Práce dětí

Eliáš Kacera

Práce dětí

Zuzana Teplá

Práce dětí

Iva Čmakalová

Plavecká škola v přírodě

2022

Školu v přírodě jsme si užili. Plavali jsme, hráli hry, chodili na procházky a ještě k tomu zvládli učení.

Návštěva knihovny

11. 4. 2022

Ve středu 9.března jsme celá třída 3.A jeli do knihovny P14. Na návštěvu jsme jeli autobusem MHD. Vystoupili jsme na zastávce Generála Janouška a kousek šli pěšky.

Knihovna je docela veliká. Je v ní hodně knížek a to se mi líbí. Nechali jsme si udělat průkazky do knihovny, které platí po celé Praze. Knihovna je rozdělena na různé části. Paní knihovnice nám povídala o knížkách a o jejich půjčování.

Když návštěva skončila, vrátili jsme se do školy, kde jsme si s paní učitelkou povídali o tom, co jsme dnes zažili.

napsal Dominik Šafařík – žák 3.A

Vystoupení na školní vernisáži

22. 10. 2021

První pololetí nám nenabídlo příliš mnoho příležitostí něco zažít a prožít, jelikož do našich plánů zasáhla další vlna epidemie. Naštěstí se ale podařilo v naší škole 22. 10. 2021 uskutečnit vernisáž, která nabídla výstavu dětských výtvarných prací vytvořených k mezinárodnímu projektu Erasmus+, setkání s pedagogy z naší partnerské školy z Prešova a také hudební vystoupení naší třídy i několika žákyň ze 7.B. (původně jsme měli spojit síly s dětmi ze 3.B, ale karanténa nám tuto premiéru neumožnila).

Na vystoupení jsme se moc těšili, pilně nacvičovali a pak s chutí zazpívali všem přítomným hostům, kteří nás odměnili velkým potleskem. Všichni, kdo se vernisáže zúčastnili, ať už jako pořadatelé, účinkující, nebo hosté a diváci, byli moc spokojeni i proto, že se jednalo o jednu z mála akcí, která se mohla na podzim uskutečnit.