Třída 4.A

Den Země v 1.A

Dne 27. 4. 2021 jsme v 1.A oslavili se zpožděním Den Země. Letos se nekonal tradiční úklid v okolí školy, ale vzhledem k situaci se žáci zúčastnili ekologické soutěže, která probíhala v okolí školy a Kyjského rybníka. Na 6 stanovištích děti plnily různé úkoly týkající se ochrany životního prostředí např. si ukazovali, jak se třídí odpad, jak dlouho se některé odpadky rozkládají nebo jak sami mohou chránit přírodu tím, že šetří vodou, el. energií apod.