Třída 2.B

Pohádky pro děti z Česka - další část

12. 2. 2023

Další částí projektu Pohádky pro děti z Česka byla pohádka:

"O havíři Dloubalovi, křišťálovém poháru a dobrém srdci"

Dětem jsem ji přečetla, pozorně poslouchaly a zdárně odpovídaly na otázky týkající se textu. Některá slova si děti napsaly na tabuli i psací tabulky, určily známá písmenka, počet slabik zkusily si slova napsat psacím písmem. Také vymýšlely jmého svého vodníka. Vše se dětem dařilo. V hodinách výtvarné výchovy děti tvořily vodníka a v pracovních činnostech vyráběly rybník.

Jako třída jsme se také zapojili do příprav kreslení obrázků pro nově připravovanou knížku pana Březiny.

Pohádkový věstník 4/2023


Pohádky pro děti z Česka

2. 11. 2022

Žáci 1. B si poslechli audio nahrávku pohádky: O KOMINÍKOVI FOUKALOVI, DRAČÍM PRSTENU A STŘÍBRNÝCH LŽIČKÁCH.

Pohádku jsme po poslechu rozebrali, povídali si o hlavních hrdinech a jiných otázkách, které směřují k porozumění čtenému textu.

Ve výtvarné výchově děti kreslily draka nebo saň dle své fantazie. Čekají nás ještě další úkoly. Například v hudební výchově, v českém jazyce i v matematice.