Žákovský parlament

Školní žákovský parlament zahájil svoji činnost v září ve školním roce 2015/2016. Naši školní samosprávu jsme se rozhodli pojmenovat Správná rada a naše logo navrhla grafička a bývalá předsedkyně parlamentu Klaudie Walachová.

V radě je ve školním roce 2019/2020 celkem třináct členů. Do parlamentu byli zvoleni zástupci z 3. až 9. tříd. Koordinátorkou školního parlamentu je paní učitelka Mgr. Jana Horáková. V prvním i v druhém pololetí se scházíme pravidelně jednou týdně v pátek od 13:30 do 14 hod. Jako členové žákovského parlamentu vydáváme časopis nebo omalovánky.

Pořádáme rozmanité akce v oblasti kultury a zábavy jako například Barevné dny, Halloween, Lampionový průvod, karneval, školní kino, ZŠ Šimanovská má talent. Na školních jarmarcích máme vždy pěkný stánek s výrobky našich žáků. Staráme se o vyvěšení plakátků týkající se akcí na nástěnky. Každý ze členů je rozdílně aktivně zapojen do dění v parlamentu v různých pracovních pozicích (fotograf, redaktor...atd.).

Na schůzkách pracujeme se zápisníkem, pracovními listy a s webovými stránkami školního parlamentu. Vytvořili jsme si stanovy, plán práce a akcí, pravidla školního parlamentu, bodování, záznamy schůzí, fotoalbum i kroniku. Při mapování školy spojené s procházkou po škole se členové parlamentu setkávají s paní hospodářkou, ekonomkou, kuchařkami i školníkem.

logo správná rada