Zájmové kroužky

Výtvarný kroužek – Bc. Jana Horáková

Pěvecký sbor – Mgr. Lucie Brožková, Mgr. Jiří Bartek

Dále naše ZŠ spolupracuje s agenturami:

Kroužky
Věda nás baví
Šachová škola Černoušek