Zájmové kroužky

Kurz angličtiny pro děti - Happy School

ZŠ spolupracuje s agenturami:

Berukroužky

Judo - leták

Zohir - parkour

Věda nás baví

Kouzelnický kroužek

Šachová škola Černoušek - leták

Olymp florbal leták  + nábor zde