Projekt 5.A pro žáky 1. stupně

V rámci projektu Evropa si žáci 5.A pod vedením paní učitelky Popelové v hodinách vlastivědy připravili pro ostatní třídy celého 1. stupně 10 stanovišť s prezentacemi a úkoly z různých evropských zemí, kde se formou her, pexesa, puzzle, kreslení a výroby vlajek apod. děti seznamovaly se zeměmi jako je Francie, Slovensko, Belgie, Rakousko a další. Samozřejmě nechyběla ani Česká Republika.