Ukliďme svět

Dne 25. března 2022 jsme se opět zúčastnili celostátní akce Ukliďme Svět. Pracovní rukavice a pytle jsme dostali darem od Českého svazu ochránců přírody. Podařilo se nám uklidit okolí Kyjského rybníka, vlakové nádraží Praha - Kyje, část Čihadel a cestu k Hostavicím. Do akce se zapojili třídy jak na prvním, tak na druhém stupni. Člověk by nevěřil, co vše se po našem okolí válí.

Rádi bychom tímto také poděkovali městské části Praha 14 za odvezení nasbíraného odpadu.