Polytechnická hnízda

V roce 2019 jsme získali novou polytechnickou dílnu, kterou jsme se snažili vybavit pomůckami a materiálem, protože si uvědomujeme, jak je v současné době důležitá manuální zručnost u žáků. Snažíme se vytvářet podmínky pro postupný návrat praktických činností do ŠVP.

Cíle polytechnické výchovy jsme realizovali nejen formou výuky, ale naši žáci spolupracovali se SOŠ Jarov,  Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 v rámci projektu Polytechnická hnízda, kde se skupina 30 žáků se dvěma pedagogy ve třech 4-hodinových blocích zabývali robotikou nebo pracovali v zámečnických a truhlářských dílnách.