Naše škola je zapojena do těchto projektů:

  1. Ovoce a zelenina do škol
  2. Školní mléko
  3. Celé Česko čte dětem
  4. Les ve škole
  5. Ekoškola
  6. Rozvoj komunitního života na Praze 14

Škola získala dotaci na realizaci projektů:

  1. Projekt  Klíč k úspěchu – projekt Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání.
  2. Projekt  Společně do budoucnosti - OP PPR
  3. Projekt  Společně do budoucnosti - OP VV - ŠABLONY II