Naše škola je zapojena do těchto projektů:

  1. Ovoce a zelenina do škol
  2. Školní mléko
  3. Celé Česko čte dětem
  4. Les ve škole
  5. Ekoškola
  6. Rozvoj komunitního života na Praze 14

Škola získala dotaci na realizaci projektů:

  1. Klíč k úspěchu – projekt Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání.
  2. Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti – projekt Operačního programu Praha – pól růstu ČR.