Školní žákovský parlament Správná rada odstartoval na naší škole v září ve školním roce 2015/2016.

Koordinátorka školního parlamentu paní učitelka Jana Mašková zveřejňuje každoročně výzvu k účasti ve volbách, ve kterých jsou vybíráni kandidáti ze zástupců od 3. do 9. třídy. Žáci se zapojují do činnosti parlamentu v pracovních pozicích (fotograf, redaktor atd.). Setkávají se na pravidelných schůzkách, vydávají školní časopis a pořádají akce v oblasti kultury a zábavy. Při mapování školy spojené s procházkou po škole se setkávají s paní hospodářkou, ekonomkou, kuchařkami i školníkem.