Vytisknout
Zobrazeno: 2023

Školská rada ZŠ Šimanovská byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Pavel Mašek

Mgr. Petr Vršecký

Členové volení zákonnými zástupci žáků:

Mgr. Lucie Bláhová

Jana Chvalinová

Členové volení pedagogickými pracovníky:

Bc. Šárka Jindrová

Mgr. Miroslav Šulák

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 1. 9. 2016

Zápis ze dne 13. 10. 2016

Zápis ze dne 17. 5. 2017