Vytisknout
Zobrazeno: 3745

Jednotná státní přijímací zkouška 2019

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), a to na základě § 60b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. CZVV je příspěvkovou organizací, která patří mezi tzv. ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

CZVV v rámci jednotné zkoušky:

Odkazy na informační zdroje

Stručný přehled organizace jednotného přijímacího řízení

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou 2019


Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy nejpozději 31. ledna 2019
Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy nejpozději 1. března 2019
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2019
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 16. dubna 2019
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 15. dubna 2019
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 17. dubna 2019
Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 13. května 2019
Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 14. května 2019