Zaměstnanci školy

Učitelský sbor

Třídní učitelé

0.A
Šárka Jindrová – třídní učitelka
1.A
Lucie Landová, Mgr. – třídní učitelka
Jana Mašková, Mgr. – asistent pedagoga
1.B
Klára Kujanová, Bc. – třídní učitelka
2.A
Ludmila Krejzová, Mgr. – třídní učitelka
Lenka Burianová – asistent pedagoga
2.B
Lucie Brožková, Mgr. – třídní učitelka
Jana Kratochvílová – asistent pedagoga
Michaela Barošová, Bc. – asistent pedagoga
3.A
Kateřina Schneiderová, Mgr. – třídní učitelka
Marie Šarapatková, Mgr. – asistent pedagoga
3.B
Pavla Marianová, Mgr. – třídní učitelka
4.A
Iveta Jedličková, Mgr. – třídní učitelka
5.A
Miroslava Šestáková, Mgr. – třídní učitelka
6.A
Miroslav Šulák, Mgr. – třídní učitel
7.A
Jiří Bartek, Mgr. – třídní učitel
8.A
Alena Hrubá, Mgr. – třídní učitelka
9.A
Roman Erlebach, Mgr – třídní učitel

Netřídní učitelé

Alena Gabaľová, Mgr. – ředitelka školy
Jana Mašková, Mgr.
Jana Svobodová, Mgr.
Anna Vršecká, Mgr. – zástupkyně ředitelky
Pavlína Doktorová, Mgr,
Kristýna Kútová, Mgr.
Marie Šarapatková, Mgr.
Viera Červená, Mgr.

Školní družina a školní klub

Gabriela Vítková
Jana Kratochvílová

Školní poradenské pracoviště

Klára Hrbáčková, Mgr. – koordinátor inkluze
Anna Michálková, Mgr. – psycholog a spec. pedagog
Pavla Vycpálková, Mgr. – speciální pedagog
Zdislava Höferová, Ing. – školní asistent

Provozní zaměstnanci

Ivana Hájková – kuchařka
Renata Majtnerová – vedoucí kuchařka
Martina Šimánková – kuchařka
Marie Podlucká – úklízečka
Milan Tvrz – školník
Markéta Volšická – mzdová účetní
Kristýna Urbanová – hospodářka
Júlia Belejová, Mgr. – vedoucí školní jídelny
Jana Kasalová – pomocná kuchařka