Školní žákovská knihovna disponuje kolem 1000 knižních jednotek. Knižní fond je naplněn ze tři čtvrtin beletrií, z jedné čtvrtiny odbornou literaturou. Ve školním roce 2016 /2017 je plánováno výrazné doplnění knižního fondu, zejména o současnou beletrii pro děti.

Výpůjčky jsou zaměřeny třemi směry:

  • děti si samy půjčují knihy v otevírací době
  • knihy z knihovny jsou využívány pro hromadnou četbu ve třídách
  • knihy jsou zapůjčovány do školní družiny pro skupinové četby
  • knižní fond je využíván rovněž pedagogickými pracovníky školy

Otevírací doba knihovny je vždy v úterý od 12:45 do 13:45.