Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že byly zahájeny stavební práce, jejichž cílem je přístavba ZŠ Šimanovská. V přístavbě jsou situovány 2 nově vybudované učebny, které budou sloužit jako dílna pro pracovní činnosti a školní cvičná kuchyňka, tělocvična a šatny pro naše žáky.

Součástí plánovaných úprav je i výstavba nového školního hřiště. Hřiště bude situováno v jižní části areálu školy v místě nyní nevyužívané zahrady. V rámci této stavební akce bude vybudováno hřiště využitelné pro volejbal, basketbal, tenis a malou kopanou, sprinterská dráha v délce 50 m a rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký. Prostor okolo hřiště bude využit pro umístění herních prvků pro aktivity dětí při pobytu v družině (prolézačky, pískoviště....). Předpokládá se, že v rámci zahrady bude umístěn i skleník.

V současné době začalo odstraňování stávající budovy kotelny při východní straně objektu ZŠ. Následně do tohoto prostoru bude nově situován hlavní vstup do ZŠ. Díky odstranění kotelny je možné vytvořit zcela nový bezbariérový vstup do areálu školy z východní strany s reprezentativním a bezpečným předprostorem navazujícím na chodník v ulici Šimanovská.

Stavba nového objektu již prošla zdárně celým stavebním řízením a v průběhu měsíce března bude zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. S ohledem na zákonné lhůty předpokládáme, že by k podpisu smlouvy s dodavatelem stavby mohlo dojít v červnu letošního roku a zahájení stavby předpokládáme se začátkem letních prázdnin. Dle harmonogramu výstavby by v září 2019 měla naše škola vykročit do nového školního roku jak s novou tělocvičnou, tak novým venkovním hřištěm.

Podrobnosti o průběhu výstavby budou zveřejňovány na webových stránkách naší školy ve speciálně zřízené sekci PŘÍSTAVBA ŠKOLY. Jakmile bude ukončeno  výběrové řízení na zhotovitele nové tělocvičny a podepsána smlouva, budeme Vás v této sekci informovat o detailnějším harmonogramu výstavby.

Dovoluji si upozornit, že v souvislosti s demolicí a následně i se samotnou výstavbou předpokládáme nezbytná omezení, zejména zvýšenou hlukovou zátěž.

Předem všem, kterých se práce osobně dotknou, děkuji za trpělivost. Odměnou za Váš tolerantní přístup bude moderní sportovní prostor pro naše děti.

Alena Gabaľová
ředitelka školy

 

Územní rozhodnutí

Návrh hřiště