Modernizace a rekonstrukce školy probíhá postupně. Ve škole jsou částečně vyměněná okna. Postupně se modernizuje a vylepšuje její materiální vybavení (počítačová učebna, multimediální učebna, interaktivní tabule aj.) Škola prošla celkovou rekonstrukcí elektroinstalačních a datových rozvodů, ve všech třídách je funkční WiFi připojení k internetu. Též byla opravena střecha.

V únoru 2018 byly zahájeny stavební práce, jejichž cílem je přístavba ZŠ Šimanovská. V přístavbě jsou situovány 2 nově vybudované učebny, které budou sloužit jako dílna pro pracovní činnosti a školní cvičná kuchyňka, dále tělocvična a šatny pro naše žáky. Součástí plánovaných úprav je i výstavba nového školního hřiště. Aktuální informace o probíhajících pracích budou publikovány na stránce Přístavba školy.