Aktuality

Rekonstrukce a rozšíření prostor školy

Modernizace a rekonstrukce školy probíhá postupně. Ve škole jsou částečně vyměněná okna. Postupně se modernizuje a vylepšuje její materiální vybavení (počítačová učebna, multimediální učebna, interaktivní tabule aj.)

V letošním roce prošla škola celkovou rekonstrukcí elektroinstalačních rozvodů a datových připojení, ve všech třídách jsou připojení k Wireless Fidelity (standard pro lokální bezdrátové počítačové sítě). Též byla opravena střecha.

Plánována je v dohledné době stavba vlastní tělocvičny, šaten a polytechnických dílen. Níže se můžete podívat na několik návrhů, jaká by mohla být budoucí podoba školy. Návrhy jsou z dílny architektonického ateliéru  Ing. arch. Petra Brožka - BRAK architects.

vizual1

vizual2

vizual3

vizual4

vizual5

vizual6