Zde můžete přihlásit své dítě na kroužek florbalu, který se bude konat každý čtvrtek od 15:30-16:30 v tělocvičně školy.