Ve dnech 29. 6. a 30. 6. ředitelka ZŠ uděluje ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům rozdáno již v pátek 26. 6. 2020, další informace rodiče najdou ve vnitřním systému školy.