Platba za družinu se hradí na účet školy 51-2817780207/0100 ve výši 750,- Kč na pololetí.

Do popisu platby uveďte jméno dítěte.