Podrobnosti k jednotlivým etapám:

I. ETAPA REKONSTUKCE – PŘEDPOKLAD OD 2. 5. DO 31. 8. 2018
Z důvodu souběhu prací s rekonstrukcí ZŠ Šimanovská bude v tomto období velmi omezen provoz osobních vozidel v oblasti, kde se budou pohybovat vozidla stavby. V ulici Šimanovská bude rovněž omezen počet parkovacích míst, a to v úseku mezi ulicemi Za Školou a Stupská (pohyb těžké stavební techniky). Rodiče, kteří vozí své děti do ZŠ Šimanovská, prosíme, aby je nevysazovali před školní budovou, ale u kostela v ulici Prelátská. Z ní bude umožněno odbočování vlevo i vpravo na ulici Broumarská.

II. ETAPA REKONSTRUKCE – PŘEDPOKLAD OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 2018 (BUDE UPŘESNĚNO)

obr1

Opravy komunikací v oblasti jsou nezbytné. Děkujeme za pochopení a toleranci dočasného nepohodlí spojeného se stavbou. Zároveň se tímto velmi omlouváme za nezbytná dopravní omezení.

obr2

 

Aktuální informace budou zveřejňovány na www.praha14.cz.