Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2018.
K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2018 do 30. června 2019. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.


Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádal o to písemně jeho zákonný zástupce do 30. dubna/ 31. května 2018, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny k 30. 4. 2018 a opětovně pak 31. 5. 2018 na vývěsce ZŠ /okno vlevo od hlavního vchodu/ a na www stránkách školy.