Po tři poslední lednové dny na naší škole proběhl projekt, ve kterém se žáci seznamovali se zajímavostmi z různých zemí světa (Indie, Rusko, Ukrajina, Čína, Brazílie, Indonésie, Gruzie a Tchajwan).

Prezentace těchto zemí probíhala v anglickém jazyce. Závěrečný den, kromě poslední prezentace ve třídě ještě proběhlo představení zemí v tzv. Global willage, kde si žáci mohli vyzkoušet některé národní hry, hru na hudební nástroje, vyzkoušet si kaligrafické psaní na vodoupopisovatelný papír či ochutnat některé z tradičních pokrmů. Pro děti to byla nejen zábava, ale též výuka jinou formou než při běžných hodinách a měli možnost si uvědomit důležitost výuky cizích jazyků.

projekt edison 01

projekt edison 02

projekt edison 03

projekt edison 04