Dne 26. ledna 2018 se koná od 8:00 do 10:30 hodin dětský školní karneval na téma Pohádka a film pro žáky 1. stupně v KD Kyje.