Aktuality

Některé z projektů, do kterých jsme zapojeni:

projekty

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME KYJE

Naše škola se zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. V rámci této akce konané 4. dubna 2019 od 10:00 hodin naši žáci uklidí okolí školy a část Kyjí.

ukli

Slavnostní finále dětské soutěže v KD

Srdečně zveme všechny rodiče i žáky na finále školní soutěže "ZŠ ŠIMANOVSKÁ MÁ TALENT", které se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 16:00 v KD Kyje. Přijďte podpořit naše finalisty svým potleskem.

Sběr papíru

Dne 12. 4. 2019 se koná sběr papíru.

Velikonoční jarmark a třídní schůzky

Velikonoční jarmark se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 14: 00  do 17:00 hodin v budově ZŠ.

Tento den se taktéž konají třídní schůzky a to pro rodiče žáků navštěvujích 1. stupeň od 17:00 h

a 2. stupeň od 17:30 hodin.

Ředitelské volno

Ve dnech 2. a 3. května 2019 bude ředitelské volno z důvodů souvisejících se stavbou tělocvičny.

Zápis do 1. ročníků

Zápis do 1. ročníků se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2019 14.00 – 17.00.
Náhradní termín zápisu 15. dubna 2019 po předchozím objednání.

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz
3. případně vyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
4. případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa


Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2019.

Více informací (např. o tom, jaké jsou požadavky pro přijetí dítěte do 1. ročníku, čtěte zde: informace k zápisu

Dokumenty, které potřebujete k zápisu (Žádost o přijetí a Zápisní list), najdete zde: dokumenty k zápisu

Den otevřených dveří

Dne 7. 3. 2019  od 14:00 hodin do 17:00 hodin se bude konat pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených dveří.

1. B na Arktidě

Celý týden od 14. do 18. ledna probíhal ve třídě 1.B projekt „Arktida“. Vypravili jsme se na lodi do nejsevernější oblasti naší planety, navštívili jsme Eskymáky, Grónsko a pozdravili lední medvědy. Dozvěděli jsme se, že Arktida není jen sníh a led, ale i zeleň. Poznali jsme nová zvířata a nejvíce se nám líbili pižmoň, polární liška a mrož.

arktida 1b

Číst dál...